ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558


ประกาศรับข้อเสนอโครงการยกระดับ-2558_Page_01
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558

เอกสารแนบ

  1. รายละเอียดประกาศรับสมัครยกระดับ 2558 (เอกสารแนบ)
  2. ประกาศรับข้อเสนอโครงการยกระดับ 2558