การอบรมความเข้าใจเรื่องกีาซชีวภาพ

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า” รัก ” รักพ่อต้องพอเพียง

การอบรมการทำความเข้าใจเรื่องก๊าซชีวภาพ

การอบรมความเข้าใจเรื่องกีาซชีวภาพ

อบรมกันในสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพกันไปเลย

น้ิอง นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธามาให้การต้อนรับและลงทะเบียน

วิทยากรมาให้ความรู้และทำความเข้าใจกันก่อน

ทุกคนให้ความสนใจกันน่าดุเลยครับ

วิทยากรความรู้พร้อมสื่อข้อมูลแน่นเพียบ

ถุงนี้เอามาทำอะไร อยากรู้ใช่ไหมเลื่อยลงมาดูกันเลยครับ

หน้าตาค้ลายๆลูกโป่งตอนเสร้จออกมาจะเป็นยังไงน่าติดตามนะครับ

ใกล้ความจริงแล้วอดในรออีกนิด

เสร้จแล้วครับ ใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

ต้องติดตามกันในวันนำเสนอปิดโครงการนะครับ

Leave a Reply