Category Archives: 2553-ชุมชนบ้านหนองหล่าย

คลินิคพัฒนากลุ่มอาชีพด้านบริหารธุรกิจ (BA Clinic)

ร่วมแรงแข็งขันร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้บ้านหนองหล่าย คลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพ

จากความคืบหน้าล่าสุดเมื่อครั้งวางแปลนปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์การเรีบนรู้ชุมชนบ้านหนองหล่าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันนี้คนในชุมชนได้ร่วมกันปรับแต่งภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามตามคำแนะนำของอาจารย์สาขาภูมิทัศน์เมื่อวันก่อน เราจึงอดที่จะนำภาพมานำเสนอไม่ได้ค่ะ ไปติดตามกันนะคะว่ามีอะไรที่อัพเดทจากเดิมบ้าง

Continue reading ร่วมแรงแข็งขันร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้บ้านหนองหล่าย คลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ความคืบหน้าโครงการคลินิคแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพหลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

หลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่ อ.เกาะคา ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ชุมต้นแบบบ้านหนองหล่าย ข่าวสารความคืบหน้าของโครงการก็เงียบหายไป แต่วันนี้เรากลับมาแล้วค่ะ  ช่วงที่หายไปนั้นเราได้ประชุมเตรียมแผนงานว่าจะทำอย่างไรต่อดี ก็เลยมีการประชุมวางแผนงานกันใหม่ทั้งทีมงานและชุม ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบต่อไป และภาพที่จะเห็นต่อไปนี้ก็คือความคืบหน้าดังกล่าวค่ะ

Continue reading ความคืบหน้าโครงการคลินิคแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพหลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

ผลจากอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่ชุมชนต้นแบบบ้านหนองหล่าย คลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่หลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านหนองหล่าย อ.เกาะคา เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่ไม่สามารถเดินทางข้ามน้ำมายังศูนย์เรียนรู้ได้  นอกจากนี้น้ำป่ายังไหลทะลักเข้าสร้างความเสียหายแก่กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากความเสียหายแก่ทรัพย์สินแก่ชุมชนแล้วยังสร้างความสะเทือนใจต่อชาวบ้านและสมาชิกกลุ่มอาชีพ ซึ่งทางทีมงานโดยเฉพาะ อ.กนกวรรณ เวชกามา ได้สำรวจพื้นที่และให้กำลังชาวบ้านและสมาชิกกลุ่มอาชีพ พร้อมเดินหน้าโครงการ(ฟื้นฟูจิตใจให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนต่อไป(สู้ๆ…นะคะ..)

Continue reading ผลจากอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่ชุมชนต้นแบบบ้านหนองหล่าย คลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ตรวจติดตามโครงการคลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพพื้นที่บ้านหนองหล่าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง

คณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม นำโดย ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการคลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพพื้นที่บ้านหนองหล่าย ต.สบยาว อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีคณะดำเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และกลุ่มอาชีพร่วมต้อนรับ ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองหล่าย

Continue reading ตรวจติดตามโครงการคลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพพื้นที่บ้านหนองหล่าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ประชุมกลุ่มอาชีพในชุมชน(คลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพ)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 53  ได้มีการประชุมประธานกลุ่มอาชีพในชุมชน (หมู่บ้านหนองหล่าย) เพื่อการวางแผนสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนห่วงโซ่คุณค่าและการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการในวันที่ 10 สิงหาคม 53 เป็นเวลาค่อนข้างเย็นย่ำ ประมาณ 2 ทุ่มเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลการทำนา ทุกคนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากทำนา แต่ก็คุยกันด้วยความชื่นมืนค่ะ

Continue reading ประชุมกลุ่มอาชีพในชุมชน(คลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพ)