Category Archives: 2553-ชุมชนบ้านหัตถกรรมเหมืองกุง

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ
เดิม: สร้างสรรค์พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แบบบูรณาการ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โครงการ พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ

ข้อมูลกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านหัตถกรรม ต้นแบบOTOP บ้านเหมืองกุง อ.หางดง จ. เชียงใหม่

สถานที่ตั้ง และสถานที่ติดต่ออยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางเชียงใหม่-หางดง ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยอยู่ก่อนถึงทางแยกตัดใหม่สายหางดง-สะเมิงเพียงเล็กน้อย

ชื่อผู้นำกลุ่มนายวุฒิ เตชะแก้ว ประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง บ้านอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนสมาชิกในกลุ่มปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรอยู่อาศัย 135 ครัวเรือน ที่ยังคงทำอาชีพเครื่องปั้นดินเผาอย่างจริง ๆ จัง ๆรวมตัวกันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 23 ครัวเรือน

ช่วงอายุของผู้ผลิตในกลุ่ม25-65 ปี Continue reading โครงการ พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ

ภาพนำเสนอและนิทรรศการโครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมบ้านเหมืองกุง(ควันหลง)

เพื่อให้การนำเสนอกิจกรรมโครงการฯ ได้สมบูรณ์ครบตั้งแต่แรกเริ่ม และจบลงอย่างสวยงาม ดังคำนี้ ครูอาจารย์ได้สอน นักศึกษาได้ฝึก สังคมชุมชนได้ประโยชน์ ในนามหัวหน้าโครงการขอขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทการทำงานอย่างตั้งใจ ทำงานด้วยใจกันทุกคน ขอบคุณพี่น้องชุมชนบ้านเหมืองกุงทุกคนที่ตั้งใจในการรับการอบรม โดยเฉพาะในวันนำเสนอทุกคนทำได้ดีมาก มีความตั้งใจเสียสละเวลามากันทั้งวัน สาธิตการทำศิลปะเครื่องปั้นดินเผาที่มีประวัติยาวนาน 200 ปี ให้สายตาชาวโลกได้เห็น และขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่กรุณา ตลอดจนผู้บริหารชุมชนที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป ฝากความคิดถึงไปยังพี่น้องเหมืองกุงทุกคนครับ

Continue reading ภาพนำเสนอและนิทรรศการโครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมบ้านเหมืองกุง(ควันหลง)

โครงการอบรมบัญชีต้นทุนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง

Continue reading โครงการอบรมบัญชีต้นทุนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง

โครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ

Continue reading โครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ

โครงการ พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ

รายงานผลการดำเนินการ

โครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการส่วนโครงการส่วนสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการคณะกรรมการส่วนโครงการส่วนสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่เชียงใหม่

Continue reading โครงการ พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ